Jāuzvar spēcīgākajam argumentam, nevis augstākajam amatam

Autore: Inta Buša, CEO

Uzņēmumā izaugsme nav iespējama bez to darbinieku izaugsmes. Pie mums, BSMS, kopējā izglītošanās un katra individuālā kvalifikācijas celšana ir ļoti būtiska. Tā nav ekstra, bet gan nepieciešamība. Kopumā esmu novērojusi, ka darbinieki labprāt izmanto dažādas iespējas, lai pilnveidotu savas zināšanas par nozari kopumā vai kādu konkrētu tās darbības aspektu. Šodien uzņēmumiem ir jāspēj piedāvāt un nodrošināt iespējas, lai tā indivīdi celtu savu un arī uzņēmuma kopējo konkurētspēju. Vēl jo vairāk - es vēlos mūsu komandā tādus cilvēkus, kas paši apzinās zināšanu vērtību un pēc tās tiektos.

Pirms gada sadarbībā ar vairākām Latvijas augstskolām un koledžām izveidojām projektu #WANNABE - tā mērķis ir bagātināt akadēmisko izglītības saturu ar praktiskām iemaņām. Šī gada laikā BSMS un b-studio ir praktizējušies rekordliels studentu un skolnieku skaits - gandrīz 50 studenti no vismaz 5 studiju virzieniem. Jaunieši vēlas piedalīties pasākumos un projektos, kas var ne tikai bagātināt to profesionālo pieredzi, bet arī gūt vērtīgas atziņas turpmākajām gaitām. Strādājot kopā ar mūsu uzņēmuma profesionāļiem, studentiem ir iespēja mācīties no paša procesa - sajust realitātes garšu. Šomēnes b-studio ir bieži aizņemta ar RMMT studentiem, kas filmē un fotografē, veidojot radošo saturu pēc savas vīzijas. Dažkārt, dzerot kafiju, es vēroju studentus darbībā - viņu aizrautība un degsme iedvesmo!

#WANNABE projekta ietvaros pirms gada vadīju pāris vieslekcijas Rīgas Stradiņa Universitātes studentiem, un šogad augtskola ir mani uzaicinājusi pievienoties pasniedzēju pulkam, docējot kursu “Starptautiskās reklāmas organizācijas un vadīšanas pamati”. Tā kā es pati esmu daudz studējusi, man ir sava izpratne, kādu es kā students vēlētos mācību procesu. Students izglītības iestādē ir klients, un viņa vēlmes ir jāspēj izprast un ekspektācijas - apmierināt. Līdz ar to es regulāri veicu kursa novērtēšanas aptaujas, lai saņemtu feedback, ko es varu pilnveidot savā darbā, ar ko man jāpapildina mācību saturs. Tā ir nemitīga mācīšanās un pilnveidošanās - visnotaļ arī pašam pasniedzējam.

Kursa ietvaros apgūstam reklāmas un mārketinga kampaņu organizēšanu un procesu vadīšanu. Mans mērķis ir sagatavot jauniešus, lai viņi nākotnē būtu lieliski vadītāji - veidotu savus uzņēmumus vai darbotos esošos kā struktūrvienību, zīmolu vai reklāmas speciālisti. Tomēr neatkarīgi no amata - lai viņi būtu lieliski sarunu biedri ar skaidru vīziju un viedokli, ko nebūtu problēma aizstāvēt. Katrā nodarbībā daudz sarunājamies - tā cilvēciski un brīvi dalāmies ar viedokļiem un argumentiem.

Es esmu pārliecināta, ka mācību procesam ir jābūt interaktīvam, un ne jau tāpēc, ka tas ir “trendīgi”. Interakcijā, domu un viedokļu apmaiņā rodas jaunas idejas un svaigas atziņas. Pasniedzējam nav jābūt autoritātei, kas saka “vienīgo patiesību”. Ja kādam ir spēcīgāks arguments, es vēlos, lai viņš to aizstāv, tādējādi apgāžot manis teikto, pat, ja esmu pasniedzēja. Jāuzvar ir spēcīgākajam argumentam, nevis tam, kas ir klases priekšā vai kas ir augstākajā amatā. Tāpat arī mums uzņēmumā regulāri ir brainstorm’i - sanākam kopā, apmaināmies idejām un iegūstam citus, alternatīvus viedokļus. Mums katram ir jāspēj izkāpt no sava “burbuļa”. Šajā laikā vēl jo svarīgāka ir spēja apmainīties ar konstruktīviem viedokļiem un patiešām ieklausīties citu teiktajā. Lai top patiesi un spēcīgi argumenti!