NESPRESSO INFLUENCERU ATTIECĪBAS

MĒRĶIS - veidot ilgtermiņa lojālas attiecības starp zīmolu un influenceriem

Patērētāji vairāk uzticas paziņu un ģimenes locekļu ieteikumiem, un pēdējos gados, pie šīs kategorijas tiek attiecināti arī sociālo mediju influenceri (Matter, 2020). Atlasot influencerus Nespresso komunikācijai, ievērojām to, lai šī komunikācija būtu dabiska un pašiem influenceriem patīkama. Tādejādi, gadu ilgstoša sadarbība ne tikai iepazīstināja patērētājus ar zīmola jaunumiem, bet arī pašus influencerus padarīja par lojāliem Nespresso lietotājiem.

of nespresso monthly report september

copy of nespresso monthly report september