Visai pasaulei apkārt

UZDEVUMS – caur Facebook platformu sasniegt visus iespējamos Latvijas tautiešus un to pēctečus visā pasaulē Klienta PBLA mērķis bija apzināt organizāciju un privātpersonu rīcībā esošos vēsturiskos materiālus un digitāli publicēt materiālu atrašanās vietas visos kontinentos. BSMS veidoja stratēģiju, kā panākt maksimālu cilvēku sasniedzamību caur Facebook platformu, ņemot vērā tādus faktorus, kā valodas nezināšana, vecuma grupas, pasaules pilsētas ar lielākām Latviešu kopienām u.c. PBLA projektu lietvede Lora Egle, par šo projektu komentē, - “... ar jūsu palīdzību ir izdevies piesaistīt cilvēkus, kas nerunā latviski un kurus mēs citā veidā nevarētu atrast. Ir ienākušas daudzas anketas no Brazīlijas un Austrālijas, kur aizpildītāji ir cilvēki ar latviešu vecvecākiem, bet paši viņi vairs nav aktīvi latviskajā dzīvē.”