AUTOMĀTISKA DARBA ANALĪZE: BSMS PIEREDZE

Ir uzdevumi un projekti, par kuriem tiek strādāts pēc faktiskajām darba stundām. Pirms sešu stundu darba laika ieviešanas, pārskatot iespējamo automatizāciju, tas bija viens no aspektiem efektīvākai resursu vadībai. Sākām izmantot pašmāju uzņēmuma “DeskTime” risinājumu. Idejiski galvenie mērķi bija samazināt manuālās darbības un veidot caurspīdīgu darba vidi komandu ietvaros. Tā kā BSMS ir moderns uzņēmums, kas piekopj elastīgu darba vidi gan laikā, gan telpā, tad šāda rīka ieviešana bija nepieciešama.

Izmērītie rezultāti BSMS darbiniekiem individuāli ir palīdzējuši uzzināt vairākas nianses, kas attiecīgi ļauj pašam pilnveidot savu darbu un sekot līdzi noslodzei. Pirmkārt, katrs var redzēt savu individuālo produktivitātes un efektivitātes līmeni. Otrkārt, tā kā daudzi BSMS darbinieki ikdienā strādā attālināti, tad katrs pats var sekot līdzi savai noslodzei. Tas dod arī vadītājam spēju iegūt kvantitatīvos datus un uzraudzīt, lai darbinieks ilgtermiņā nepārstrādājas, kas attiecīgi var novest pie izdegšanas. Treškārt, jau pieminētās projektu izmaksas un ieguldītie darbinieku resursi ļauj plānot slodzes un arī klientiem ļauj saņemt automātiski iegūtus datus. Ceturtkārt, aplikācija atgādina, ka vajadzīgs atpūsties, kas ikdienas steigā mēdz aizmirsties.

Klausies BSMS podkāsta “Tirgziņu Tērzes” 57. epizodi par “Elastīga darba plusiem un mīnusiem”, kur BSMS izpilddirektore un podkāsta vadītāja Inta Buša sarunājas kopā ar Tomu Bļodnieku (“DeskTime” biznesa attīstības un produkta vadītājs) un Māri Resni (“Lūzumpunkts” komandu izaugsmes un sadarbības programmu vadītājs).