BSMS iegūst EcoVadis bronzas godalgu un apliecina savus sasniegumus ilgtspējā

Mārketinga aģentūra BSMS saņēmusi reitingu aģentūras EcoVadis bronzas godalgu par sasniegumiem ilgtspējas jomā. Īpaši izceltas uzņēmuma rūpes par darbiniekiem, labie darba apstākļi, veselīgā uzņēmuma iekšējā kultūra, sniegtās izaugsmes iespējas, kā arī sakārtotā informācijas uzglabāšana un pārvaldība.

Reitingu aģentūra EcoVadis specializējas uzņēmumu vides ietekmes un korporatīvās sociālās atbildības (KSA) novērtēšanā. EcoVadis kopumā ir novērtēti vairāk nekā 75 000 uzņēmumi un to ietekme uz apkārtējo vidi, balstoties uz 21 rādītāju, kas sadalīti četrās kategorijās: vide, darba un cilvēktiesības, ētika un ilgtspējīgi iepirkumi. Novērtēšanas metode ir pamatota starptautiskos standartos, piemēram, ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīva (GRI), analizējot gan uzņēmumu politiku, gan arī reālās darbības un panāktos rezultātus.

“2022. gadā turpinājām darbu labāko nozares prakšu ieviešanā, tāpēc esam ļoti gandarīti par EcoVadis atzinību. Pateicoties ambiciozajiem mērķiem un sadarbībai ar mūsu partneriem, esam uzlabojuši savus sasniegumus ilgtspējas jomā,” norāda BSMS vadītāja Inta Buša.

BSMS izceļas ar ļoti sakārtotu un atbildīgu informācijas uzglabāšanu un pārvaldību, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un kopējo datu drošību. Tāpat saņemts augsts novērtējums cilvēkresursu vadības jautājumos – atzinīgi tika novērtētas uzņēmuma rūpes par darbinieku drošību un veselību, labie darba apstākļi, rūpējoties par darba-privātās dzīves līdzsvaru, veidojot veselīgu iekšējo kultūru uzņēmumā, kā arī nodrošinot izaugsmes un kvalifikācijas celšanas iespējas.

Bronzas medaļa apliecina, ka BSMS savā nozarē atrodas starp top 50% globāliem nozares uzņēmumiem, kas pielieto progresīvākās pieejas korporatīvā sociālās atbildības jomā.

Par EcoVadis reitingu

EcoVadis kopējais punktu skaits (0-100) atspoguļo uzņēmuma ilgtspējas pārvaldības sistēmas kvalitāti novērtējuma veikšanas brīdī. Kopumā iespējams saņemt apbalvojumus četrās kategorijās – platīna (top 1%; kopējais punktu skaits no 75 līdz 100); zelta (top 5%; kopējais punktu skaits no 67 līdz 74); sudraba (top 25%, kopējais punktu skaits no 56 līdz 66); bronzas (top 50%; kopējais punktu skaits no 47 līdz 55).

EcoVadis reitings sniedz uzņēmumiem novērtējumu, kas ļauj apzināties savu vietu līdzīgu nozares uzņēmumu vidū, apjaust savas stiprās puses un iespējamos jautājumus, kam nepieciešama tālāka pilnveide. Strauji augošā EcoVadis platforma ir dibināta 2007. gadā. Daudzi uzņēmumi šobrīd paļaujas uz EcoVadis platformu, vērtējot un uzlabojot savu sniegumu vides aizsardzības un sociālās atbildības jomās.

Reitingā nedrīkst piedalīties uzņēmumi, kas pārstāv tabakas, akmeņogļu ieguves, ieroču un munīcijas, kā arī gaisa un kosmosa kuģu un ar to saistīto iekārtu ražošanu.