LĪVA RUDZONA: Dialoga un attiecību veidošana kopumā ir veiksmīgas attīstības pamats

2022.gada beigās BSMS komandai pievienojas Līva Rudzona kā biznesa attīstības vadītāja. Šī ir ļoti stratēģiska un daudzšķautņaina loma uzņēmumā, kas nozīmē, ka BSMS ir fokusēts resurss ikdienā domāt konceptuāli par uzņēmuma attīstību un efektivitāti, balstoties uz klientu vajadzībām, tirgus situāciju un aktuālajām nozares tendencēm, kā arī sniegt esošajiem un jauniem klientiem stratēģisku redzējumu zīmolu mērķu sasniegšanai.

Savu profesionālo karjeru Līva sāka strādājot vairāk nekā 3 gadus vadošajā Latvijas reklāmas aģentūrā Magic kā projektu vadītāja un vēlāk 10 gadus Līva ir strādājusi L’Oréal Baltic kā vairāku zīmolu vadītāja Baltijā. “Ļoti novērtēju iespēju atgriezties aģentūras pusē, jo ikdienas dinamika ir lieliska un ļauj iepazīt dažādas nozares, satikt aizrautīgus profesionāļus un liek nepārtraukti domāt par jauniem un efektīviem veidiem kā veicināt zīmolu produktu pārdošanu.”


Līva komentē, ka “biznesa attīstība ir nemitīgs process, kuram iedvesmu var un vajag smelties gan no klientu vajadzībām, gan tendencēm, kas ietekmē vai tuvākajā laikā ietekmēs klientus. Uzņēmumam ir jābūt gatavam mainīties un attieksmei pret to ir jābūt pozitīvai”.

Attīstības būtiska sastāvdaļa ir jaunu prasmju iegūšana. Mēs kā aģentūra analizējam kādu pakalpojumu nepieciešamība šobrīd ir tirgū aktuāla un izvērtējam, kādus jaunus pakalpojumus mēs varam piedāvāt vai kādas jaunas prasmes mums jāiemācās, lai mūsu pakalpojumi un risinājumi būtu aktuāli un palīdzētu efektīvi sasniegt klientu mērķus.

Svarīga loma attīstībā ir saskatīt tās iespējas kā ikdienas darbu var padarīt efektīvāku kā, piemēram, izmantot rīkus, kas palīdz automatizēt operatīvos darbus un uzlabo savstarpējo komunikāciju.

Līva stāsta, ka pēc savas pieredzes, vairāk nekā 13 gadu nogrieznī ir izteikti mainījušās mārketinga vajadzības: “salīdzinot nozares situāciju, kad sāku strādāt reklāmas sfērā ar esošo situāciju ir vairāk nekā skaidrs, ka, tie zīmoli, kas nemainīsies, savā komunikācijā vai komunikācijas kanālu un veidu izvēlē, neieklausīsies klientu vajadzībās un nepielāgos savus pakalpojumus un produktus, zaudēs savu konkurētspēju. Vispilgtākas pārmaiņas, ko es piedzīvoju ir digitālās pārmaiņas. Agrāk bija izteikti tradicionālie mediju kanāli – TV, prese un vides reklāma, kur nebija iespējas dialogam ar gala patērētāju. Fokuss bija uz produktu, nevis uz patērētāju. Sociālo mediju attīstība atvēra durvis dialogam starp zīmolu un gala patērētāju, kas lika zīmoliem mainīties, lai nezaudētu savu konkurētspēju.”

Tieši dialoga un attiecību veidošana kopumā ir veiksmīgas attīstības pamatā, jo aiz katra zīmola, produkta, aģentūras, uzņēmuma stāv cilvēks, kurš, būdams sociāla būtne, lielu daļu laika pavada mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.