Barbie 360 kampaņa

UZDEVUMS – aktualizēt un pasniegt sabiedrībai BARBIE veikto pētījumu par bērnu sociālo prasmju attīstību un empātiju.

Barbie veiktais pētījums kopā ar Kārdifas Universitāti, atklāja, ka spēlējoties ar lellēm, bērniem attīstās empātija un sociālās prasmes. Lai aktualizētu šo pētījumu arī Latvijas kontekstā, kopā ar Rimonne Rīga veicām Latvijas vecāku aptauju, lai noskaidrotu, kādu lomu viņi atvēl bērnu rotaļlietām viņu attīstībā. Lai prezentētu datus un izglītotu mērķauditoriju, organizējām LIVE diskusiju kopā ar Māmiņu Klubu un jomas ekspertiem. Lai sasniegtu mērķauditoriju un komunicētu vēstījumu vairākas reizes, tika izvēlēti relevanti kanāli: sociālu tiklu viedokļa līderi, reklāma Facebook, tiešraide sadarbībā ar Māmiņu Klubu un mediju attiecības.